Navigation: Home

 

จำหน่ายรถบรรทุกเก่าญี่ปุ่น

ตั้งแต่4ล้อ 6ล้อ 10ล้อ 12ล้อ หัวลาก
รถเครน รถสไลด์ รถโม่ปูน

รถบรรทุกเฉพาะกิจ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ  

  

รับรีโนเวทปปรับปรุงตัวถัง งานราาชการและเอกชน

 

 

* รับต่อกระบะดัมพ์ * รับต่อกระบะรถบรรทุก * กระบะรถบรรทุก * รับต่อกระบะสแตนเลส – เหล็ก *

 

ตัวอย่างงานรีโรเวท งาานราชการ
รถดับเพลิง
รถเก็บขยะ
รถดับเพลิงยุโรป

รับรีโนเวท ปรับปปรุงตัวถัง งานราชการและเอกชน เช่นรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ รถขยะ รถเครน รถดั้้มพ์ รถกระเช้า ซ่อมปรัับปรุงให้เหมือนใหม่ พร้อมใช้้งาน ซ่อมระบบไฮดรอลิค ระบบปปั้มพ์ ระบบดั้มพ์


     
   
ค้นหาข้อมูล Google

 

    รถแนะนำ